Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ливарник на машинах для лиття під тиском 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ливарника на машинах для лиття під тиском 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову машин різних типів для лиття під тиском; будову та принцип роботи плавильних печей; вплив складу шихти на властивості і якість металу; способи підвищення продуктивності машин і поліпшення якості відливок за допомогою регулювання тиску та змінення швидкості пресувального поршня.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ллє різні відповідальні, тонкостінні та металомісткі деталі складної конфігурації, з внутрішніми ребристими порожнинами та від'ємними частинами з чавуну, сталі, кольорових металів і сплавів, що мають високу температуру плавлення, на машинах для лиття під тиском різних конструкцій. Стежить за температурою металу, прес-формами та якістю відливок.