Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ливарник методом спрямованої кристалізації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ливарника методом спрямованої кристалізації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію гідравлічних пристроїв та електроустаткування ливарних установок та особливості керування ливарними установками з різними приводами; правила налагодження ливарних установок на задані режими процесу лиття; правила перевірки точності складання складних ливарних форм (кокілів і піщаних); основні фактори, які впливають на формування залитого сплаву та одержання якісного відливка; правила ведення технологічного процесу заливання ливарних форм під час виготовлення виробів особливо складної конструкції з різною металомісткістю за висотою; правила вибору способу заливання сплаву та ливникової системи залежно від характеру сплаву, маси відливка, конструкції відливка та вимог до відливків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ллє методом спрямованої кристалізації вироби з кольорових і чорних металів і сплавів з товщиною стінок до 3 мм, з постійною та змінною металомісткістю за висотою. Налагоджує установки на роботу з раціональною послідовністю заходів. Установлює відповідно до технологічного процесу раціональний режим лиття: час заповнення приймача форми металом, швидкість заповнення металом порожнини форми, час витримки форми різної металомісткості, масу відливка тощо. Перевіряє правильність складання та налагодження складних ливарних форм (кокілів і піщаних). Перевіряє складання ливарних систем різних конструкцій та якість сплаву, який заливає, відповідність його технічним вимогам за температурою та хімічним аналізом. Ремонтує механізм установки різної конструкції в процесі їх роботи. Налагоджує установки.