Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Модельник виплавних моделей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника виплавних моделей 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила управління агрегатів для плавлення та лиття в прес-форми легкоплавкої маси, які обслуговує; фізичні властивості вихідних матеріалів модельної суміші та легкоплавкої маси; будову кондукторів та інструменту для паяння модельних блоків; ливникову систему; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; правила складання моделей, які виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє складні тонкостінні моделі з легкоплавкої маси різними способами. Складає складні моделі з легкоплавкої маси в блоки способом припаювання вручну та з застосуванням кондукторів. Засипає оболонки блоків модельним наповнювачем в опоках на спеціальних машинах. Наносить керамічне покриття на блоки моделей (обмазка та обсипання) на спеціальних механічних установках. Перевіряє моделі за розмірами та виправляє дрібні дефекти. Складає за рецептурою модельну суміш. Стежить за режимом плавлення модельної суміші. Бере проби для аналізу після плавлення та записує в журнал результати аналізу.