Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Плавильник металу на вакуумних печах 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією плавильника металу на вакуумних печах 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи різних вакуумних електродугових плавильних та термічних печей; основи електротехніки в межах роботи, яку виконує; режими приварювання електродів та режими наведення гарнісажу та оплавлення його; механічні властивості титанових сплавів; закономірність кристалізації титанових сплавів в керамічній формі та водоохолоджувальній виливниці (кристалізаторі); властивості інертних газів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде плавку титанових сплавів для фасонного лиття в вакуумних електродугових печах місткістю понад 50 до 100 кг. Веде плавку в електродугових печах зливків з титанових сплавів з масою до 200 кг. Веде процес наведення та оплавлення гарнісажу. Готує та складає вакуумні термічні печі опору за технологічним режимом при вакуумі 0,5 Па (0,005 х 10-3 атм). Веде вакуумне термооброблення середньої складності та складних відливок з титанових сплавів. Приварює електроди для другого переплавлення та отримання зливків з титанових сплавів. Замінює кристалізатори на вакуумних дугових електропечах.