Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Плавильник металу на вакуумних печах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи вакуумних електродугових плавильних, термічних печей та вакуумних комунікацій, які обслуговує; режими ведіння плавок та термооброблення фасонних відливок з титанових сплавів; правила заміни ламп на термопарних вакуумметрах; основні механічні властивості титанових сплавів; правила застосування контрольно-вимірювальної апаратури.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує вакуумні дугові електропечі до плавлення титанових сплавів. Установлює в піч електроди, графітові тиглі та носки з підгонкою. Установлює складені форми в заливальну камеру. Вмикає та вимикає вакуумні насоси. Визначає вакуум в печі. Веде плавлення титанових сплавів для фасонного лиття в вакуумних електродугових печах місткістю до 50 кг за встановленим технологічним режимом під керівництвом плавильника металу на вакуумних печах вищої кваліфікації. Заливає форми та охолоджує відливки або зливки в нейтральному середовищі. Веде вакуумне термооброблення простих відливок з титанових сплавів. Розбирає піч. Чистить піч, заливальну камеру та кристалізатори. Заміняє масло в форвакуумних та пароструминних насосах.