Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Кресляр-конструктор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Середня професійна освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня (повна) загальна освіта та спеціальна підготовка по встановленій програмі.

Знає та застосовує у діяльності: основи конструювання; методи та засоби виконання креслярно-конструкторських робіт; номенклатуру конструкторських документів; основи технічного креслення, інструменти та пристосування, застосовувані при кресленні; Єдину систему конструкторської документації; стандарти, технічні умови та інструкції з оформлення креслень та іншої конструкторської документації; методи та засоби виконання технічних розрахунків; основні характеристики застосовуваних матеріалів; технологію виготовлення і умови технічної експлуатації розроблювальних виробів; основи організації праці; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом більш кваліфікованого фахівця виконує прості роботи з конструювання виробів. Вичерчує креслення деталей, збірні креслення, креслення загального виду, габаритні та монтажні креслення по ескізних документах або з натури, а також іншу конструкторську документацію. Знімає з натури ескізи простих конструкцій. Виконує деталіровку збірних креслень, нескладні технічні розрахунки за вихідним даними відповідно до розроблених програм і методиками або типовими розрахунками. Складає схеми, специфікації, різні відомості і таблиці. Вносить прийняті в процесі розробки зміни в конструкторську документацію та складає повідомлення про зміни. Оформляє креслення, робить необхідні написи і проставляє умовні позначки.