Категорія - Професіонали |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та досвід роботи зі спеціальності не менше 5 років, наявність авторських посвідчень на винаходи або наукові праці. При наявності вченого ступеня - без пред'явлення вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: мету та завдання проведених досліджень і розробок, вітчизняну та закордонну інформацію із цих досліджень і розробок; сучасні методи та засоби планування і організації досліджень та розробок, проведення експериментів і спостережень, узагальнення та обробки інформації, у тому числі із застосуванням електронно-обчислювальної техніки; основи трудового законодавства та організації праці; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить наукові дослідження та розробки по окремих розділах (етапам, завданням) теми як відповідальний виконавець або разом з науковим керівником, здійснює складні експерименти і спостереження. Збирає, обробляє, аналізує та узагальнює науково-технічну інформацію, передовий вітчизняний та закордонний досвід, результати експериментів і спостережень. Бере участь у складанні планів і методичних програм досліджень та розробок, практичних рекомендацій з використання їхніх результатів. Складає звіти (розділи звіту) по темі або її розділу (етапу, завданню). Бере участь у впровадженні результатів досліджень та розробок.