Категорія - Професіонали |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Молодший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та досвід роботи зі спеціальності не менше 3 років. При наявності вченого ступеня, закінченні аспірантури та проходженні стажування - без пред'явлення вимог до стажу роботи. При наявності рекомендацій рад вищих навчальних закладів (факультетів) на посаду молодшого наукового співробітника можуть бути призначені, як виняток, випускники вищих навчальних закладів, що одержали досвід роботи в період навчання.

Знає та застосовує у діяльності: мету та завдання проведених досліджень і розробок, вітчизняну та закордонну інформацію із цих досліджень і розробок; сучасні методи та засоби планування і організації досліджень та розробок, проведення експериментів і спостережень, узагальнення та обробки інформації, у тому числі із застосуванням електронно-обчислювальної техніки; основи трудового законодавства та організації праці; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом відповідального виконавця проводить наукові дослідження та розробки по окремих розділах (етапам, завданням) теми відповідно до затверджених методик. Бере участь у виконанні експериментів, проводить спостереження та виміри, складає їхній опис і формулює виводи. Вивчає науково-технічну інформацію, вітчизняний та закордонний досвід по досліджуваній тематиці. Складає звіти (розділи звіту) по темі або її розділу (етапу, завданню). Бере участь у впровадженні результатів досліджень і розробок.