Категорія - Професіонали |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Старший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та досвід роботи з відповідної спеціальності не менше 10 років, наявність наукових праць або авторських посвідчень на винаходи. При наявності вченого ступеня - без пред'явлення вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: наукові проблеми по тематиці проведених досліджень і розробок, керівні матеріали по відповідних галузях економіки, науки і техніки, вітчизняну та закордонну інформацію із цих питань; сучасні методи і засоби планування та організації досліджень і розробок, проведення експериментів і спостережень, у тому числі з використанням електронно-обчислювальної техніки; економіку відповідної галузі виробництва і організації праці; трудове законодавство; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукове керівництво групою працівників при дослідженні самостійних тем, а також розробок, що є частиною (розділом, етапом) теми, або проводить наукові дослідження і розробки як виконавець найбільш складних і відповідальних робіт. Розробляє плани та методичні програми проведення досліджень і розробок. Організує збір і вивчення науково-технічної інформації з теми, проводить аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і спостережень. Перевіряє правильність результатів, отриманих співробітниками, що працюють під його керівництвом. Бере участь у підвищенні кваліфікації кадрів. Впроваджує результати проведених досліджень і розробок.