Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Механік груповий перевантажувальних машин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією та обслуговуванням перевантажувальних машин, - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: організацію технічного обслуговування та ремонту перевантажувальних машин, їх будову, призначення, конструктивні особливості та режими роботи; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин, положення про планово-запобіжний ремонт, інструкції та інші документи, що регламентують питання технічної експлуатації перевантажувальних машин; норми постачання перевантажувальних машин паливом та електроенергією, мастильними та іншими матеріалами; економіку, організацію праці та управління; технологію організації вантажно-розвантажувальних робіт; види та форми технічної документації, обліку і звітності, правила їх оформлення; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки; основи трудового законодавства; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує технічне обслуговування та своєчасний ремонт групи перевантажувальних машин, їх ефективне використання на вантажно-розвантажувальних роботах. Аналізує показники використання перевантажувальних машин, вивчає режими роботи машин, вузлів та деталей, виявляє причини передчасного спрацьовування деталей, розробляє заходи щодо підвищення довгочасної та надійної роботи перевантажувальних машин. Розробляє плани та графіки ремонту перевантажувальних машин, здійснює контроль за ходом ремонту, бере участь у прийманні машин з ремонту та в їх випробуваннях. Керує роботою персоналу, зайнятого технічним обслуговуванням та ремонтом групи перевантажувальних машин, складанням ремонтної документації, забезпечує безпечні умови праці. Впроваджує нові прогресивні методи ремонту, вдосконалює організацію праці робітників з технічного обслуговування та ремонту перевантажувальних машин. Складає заявки на забезпечення перевантажувальних машин змінними та запасними частинами, матеріалами, паливом, здійснює контроль за їх витратами. Контролює додержання робітниками трудової та виробничої дисципліни, суворе додержання ними норм і правил з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з технічного обслуговування та ремонту перевантажувальних робіт. Веде встановлену документацію, облік та звітність.