Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Виробник стрічкових осердь 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, способи налагодження устаткування, яке обслуговує; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів та приладів; нормалі на стрічкові осердя; принципові схеми перевірки дослідних та експериментальних взірців осердь; правила термооброблення у вакуумних та полуменевих печах; основи знань з електро- і радіотехніки, металознавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Навиває дослідні та експериментальні взірці осердь за кресленнями та ескізами. Виготовляє дослідні взірці магнітопроводів. Перевіряє магнітні властивості тороїдальних та розрізних прямокутних осердь та їх комплектацію. Складає схеми вимірювальних приладів для перевірки осердь. Настроює електрофорезні установки з підбиранням режимів навивання осердь для дослідних та експериментальних взірців. Ріже, калібрує та притирає прямокутні осердя. Визначає за графіками залежності кількість витків від товщини стрічки та опір від кількості витків. Заміряє стрічкові та прямокутні осердя всіх типів електровимірювальними приладами.

Приклади робіт
Магнітопроводи (дослідні взірці) - калібрування, притирання та перевірка параметрів за технічними умовами. Осердя тороїдальні - навивання дослідних взірців та перевірка.