Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ресорник на обробленні гарячого металу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ресорника на обробленні гарячого металу 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і кінематичні схеми згинально-гартувальних машин і пресів з завивання вушок та штампування кронштейнів; режим нагрівання ресорних листів під гартування та відпуск; допуски і припуски на усадку металу; процес обтискання хомутів та підганяння ресорних листів; способи виявлення дефектів ресорних листів після термооброблення; величину розширення та усадки металів; прийоми ручного згинання ресорних листів за шаблоном.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гаряче згинання ресорних листів на згинально-гартувальних машинах або пресах. Згинає ресорні листи за шаблоном вручну. Гартує і відпускає ресорні листи різних розмірів і профілів для особливо відповідальних ресор. Править і вальцює кінці ресорних листів за 6-7 квалітетами (2 класом точності). Завиває вушка у корінних листів ресор і в кронштейнах підвіски серги, штампує кронштейни бамперів і бамперів на машинах різних конструкцій або вручну. Підбирає необхідні штампи та налагоджує їх в процесі роботи. Обтискає ресорні хомути на пресі в гарячому стані. Випробовує листові ресори на пресі. Перевіряє симетричність розташування листів і зазорів між листами і хомутами. Ремонтує, розбирає, складає, приганяє та налагоджує листові ресори з кількістю листів в ресорі понад 13 та наганяє хомути на них. Замінює хомути листових ресор.