Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу приготування робочої суміші; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури; фізико-хімічні властивості дозованих компонентів і отриманої суміші; правила відбору проб, методику проведення контрольних аналізів та розрахунків; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування сирої суміші заданого складу у виробництві концентрованої азотної кислоти методом прямого синтезу. Контролює та регулює концентрацію та співвідношення компонентів, які подаються, відсутність масла, кальцієвої селітри, органічних речовин у робочій суміші, рівень у мішалках та збірниках, подавання рідких окисів азоту і води; відкачування робочої суміші та вибіленої кислоти в цех слабкої азотної кислоти, флегми в збірник нітроолеума за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуального спостереження. Відбирає проби та провадить контрольні аналізи. Розраховує склад робочої суміші. Веде записи у виробничому журналі. Стежить за роботою мішалок-змішувачів, відцентрових насосів, збірників та іншого устаткування, яке обслуговується. Готує устаткування до пуску, зупинки, готує до ремонту, контролює ремонт устаткування. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.