Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Розкатник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розкатника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову дискорозкочувального стану і кінематичні схеми розкочувальних машин, які обслуговує; марки сталей, які застосовує для розкочування заготовок дисків коліс автомашин; температуру і режим нагрівання заготовок; будову контрольно-вимірювального інструменту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гаряче розкочування заготовок кілець для підшипників з діаметром понад 250 до 350 мм на розкочувальних машинах та заготовок в конічний диск для коліс автомобілів на дискорозкочувальному стані. Розкатує заготовки в конічний диск для коліс автомобілів на дискорозкочувальному стані. Налагоджує стан. Виконує гаряче розкочування заготовок кілець для підшипників з діаметром понад 350 мм на розкочувальних машинах сумісно з розкатником вищої кваліфікації.