Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Розкатник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розкатника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми різних розкочувальних машин, дискорозкочувального стану та нагрівальних пристроїв, які застосовують для розкочування кілець та сферичних оболонок; оптимальні режими нагрівання заготовок; припуски та допуски під час оброблення; залежність ступеня радіального обтискання від товщини в різних точках заготовки; способи налагодження розкочувальних машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гаряче розкочування заготовок кілець підшипників з діаметром понад 350 мм, профільних кілець та сферичних оболонок змінної товщини з жароміцних та титанових сплавів авіаційних двигунів з діаметром до 1500 мм на розкочувальних машинах. Насаджує розкочувальні машини на кільця.