Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер ковальсько-пресових робіт 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила, технічні умови та державні стандарти на приймання штамповок та поковок простої форми; основи технологічного процесу виготовлення штамповок та поковок; призначення та умови застосування простих та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; види браку на основних операціях та їх класифікацію; порядок маркування прийнятих і забракованих деталей; документацію на прийняті і забраковані деталі; порядок заповнення та оформлення документів; основні відомості про допуски і посадки; припуски на основні види ковальсько-пресових робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає за ескізами, шаблонами та зовнішнім виглядом прості штамповки і поковки з чорних та кольорових металів. Перевіряє деталі контрольно-вимірювальними приладами. Випробовує твердість виробів приладами Роквелла та Бринелля. Маркує прийняті та забраковані деталі.

Приклади робіт
Болти, гайки, шпонки - контроль та приймання. Вали гладкі діаметром до 100 мм і довжиною до 1000 мм - контроль та приймання. Диски пил - контроль та приймання. Ковпаки комбайна напрямні - контроль та приймання. Кронштейни ресор - приймання після правки. Молотки, зубила, кувалди - контроль та приймання. Муфти з'єднувальні діаметром до 200 мм - контроль та приймання. Ножі ножиць прокатних станів - контроль та приймання. Хомути прості - приймання після згинання за шаблоном.