Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер з термооброблення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера з термооброблення 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови та державні стандарти на приймання середньої складності деталей, інструменту та поковок зі сталі різних марок після термооброблення; види та режими термічного оброблення виробів основного виробництва, інструменту та штампів зі сталі різних марок на дільниці, яку обслуговує; будову контрольно-вимірювальних інструментів середньої складності; правила установлення послідовності термооброблення; устаткування термічних печей; дефекти гартування металів; властивості металів, які підлягають термообробленню; цементувальні речовини та суміші; допуски і посадки; способи визначення марок сталі за кольором іскри.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає середньої складності деталі, вузли, інструмент та поковки з вуглецевих і легованих інструментальних сталей та кольорових металів після всіх видів термічного оброблення. Визначає способи та послідовність перевірки виробів, які приймає. Налагоджує та регулює простий контрольно-вимірювальний інструмент та прилади для перевірки твердості. Виконує металографічний аналіз виробів. Перевіряє після поверхневого гартування та відпуску деталі середньої складності, які обробляються на установках струмів високої частоти (СВЧ). Веде облік та звітність на прийняту та забраковану продукцію.

Приклади робіт
Контроль та приймання: Вали після гартування струмами високої частоти. Валики та втулки шліцьові з шестірнею. Головки тяг. Калібри різьбові. Катки опорні, пружини стрічкові та дротяні. Кулачки. Матриці, пуансони, кулачки фігурні, штампи прості згинальні. Різці фасонні. Фрези хвостові, шпонкові та шліцьові малих розмірів.