Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гартівник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гартівника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості устаткування, яке обслуговує; правила нагрівання, гартування, відпалу, відпуску, нормалізації, патентування та вибору їх режиму; процес термічного оброблення каліброваного металу різних марок сталі; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів; конструкцію спеціальних пристроїв; способи регулювання температурного режиму; вимоги до якості відпаленого металу; ознаки браку та способи його запобігання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Гартує, відпалює та патентує стрічки, дроти з діаметром понад 1,0 мм в газових та мазутних печах безперервної дії за встановленим технологічним режимом. Гартує, відпалює, нормалізує та відпускає калібрований метал різних марок сталей, біметалевий дріт та дріт з високовуглецевих та легованих марок сталі в печах різних конструкцій. Веде процес нагрівання та гартування рейок, коліс, бандажів, вил на гартівних апаратах, столах, колодязях, печах, гартівних машинах. Регулює режим термічного оброблення за контрольно-вимірювальними приладами. Забезпечує правильну підготовку металів до відпалу, безперебійну роботу печей та устаткування, яке обслуговує. Перевіряє якість відпаленого каліброваного металу. Відбирає проби на чистоту захисного газу.