Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гартівник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи технологічного процесу гартування, відпалу, нормалізації, патентування; принцип роботи устаткування, яке обслуговує; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів; температуру нагрівання та охолодження; основні властивості матеріалів, які обробляються, та їх маркування; технічні умови на деталі, вироби, які обробляються.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Загартовує, відпалює, відпускає, нормалізує та патентує стрічки, катанки, прутки, штанги, туби, шайби, дроти, кріпильні деталі, різні заготовки деталей та виробів із кольорових та чорних металів в газових, мазутних, електричних, патентувальних, гартівних печах і ваннах та електроконтактних машинах періодичної та безперервної дії. Забезпечує температурний режим термічного оброблення та швидкість проходження через печі, ванни деталей та виробів, які обробляються, залежно від розмірів та марок металів під керівництвом гартівника вищої кваліфікації. Бере участь у веденні процесу нагрівання та гартування рейок, коліс та бандажів на гартівних апаратах, столах, колодязях, печах, гартівних машинах. Завантажує деталі, вироби, кріпильні деталі в печі. Вмикає та вимикає печі. Установлює деталі в призмах відповідно до технічних умов. Визначає ступінь нагрівання за приладами. Накладає та знімає на барабани мотки дроту та стрічки. Скріплює кінці дроту зварюванням або зв'язуванням. Заправляє кінці дроту в піч, ванну. Відрубує зразки дроту та стрічки для випробування. Укладає метал в пакети, на конвеєр, вагонетки, платформи та завантажує в піч з застосуванням підіймально-транспортних механізмів. Складає обмазку та заповнює зазори для запобігання надходження холодного повітря в робочу камеру печі. Стежить за роботою печі, форсунок та всієї апаратури на робочому місці. Чистить топки та вивозить шлак. Бере участь в ремонті устаткування, яке обслуговує.