Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Коваль на молотах і пресах 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля на молотах і пресах 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову молотів і пресів різних типів; складні прийоми кування складних і відповідальних поковок; порядок визначення основних операцій технологічного процесу кування; конструктивні особливості ковальських нагрівальних печей; будову всіх видів ковальських нагрівальних печей; будову всіх видів ковальських інструментів та пристроїв; кувальні властивості сталей; режими нагрівання сталей різних марок; способи та прийоми завантаження заготовок в печі та нагрівання їх; розрахунок довжини заготовки та об'єму поковки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Кує прості та середньої складності деталі та заготовки з високолегованих та жароміцних сталей на молотах з масою падаючих частин до 3 т та пресах зусиллям до 15 МН (1500 тс). Кує складні та особливо складні деталі та заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і пресах зусиллям 8 МН (800 тс). Кує прості та середньої складності деталі та заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс). Виконує вільне кування штабиків з тугоплавких металів та сплавів. Розгортає товстостінні кільця на підставних бойках і на спеціальних розкочувальних верстатах. Виконує ковальське зварювання та наварювання складних та середньої складності деталей. Установлює послідовність переходів кування деталей за шаблонами, складними кресленнями та ескізами з додержанням заданих допусків та чистоти поверхні. Складає великі заготовки під молотом.

Приклади робіт
Кування складних та особливо складних деталей, заготовок зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і пресах зусиллям до 8 МН (800 тс): Бандажі з внутрішнім діаметром до 500 мм - кування з розгортанням. Бруски буферні та швелерні, пояси візків рухомого складу - правка. Бури діаметром до 40 мм та довжиною до 4000 мм - кування та правка. Вали одно-, дво- і триколінчасті масою до 500 кг - кування. Вали з фланцями та без фланців масою до 500 кг - кування. Деталі автозчіпки гальмової важільної передачі рухомого складу - кування та правка. Гачки хірургічні для розведення країв ран, підіймачі медичні гінекологічні - кування заготовок під штампування. Заготовки для штампування деталей з кольорових сплавів - кування. Інструмент ковальський - кування. Інструмент різальний спеціальний та допоміжний - кування. Кільця з зовнішнім діаметром до 500 мм і висотою до 250 мм - розгортання. Коуші діаметром понад 20 до 48 мм - кування. Ланки і ланцюги складені - кування. Муфти з'єднувальні з зовнішнім діаметром фланця до 300 мм з прошиванням та без прошивання отворів - кування. Осі вагонні - кування. Покрівлі напіввагонів - кування, правка. Рукоятки та важілі складної конфігурації - кування. Стояки культиваторів - кування. Стрічка гальмова для брашпіля діаметром до 550 мм - кування. Кування простих та середньої складності деталей і заготовок зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) і сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс), а також з високолегованих та жароміцних сталей на молотах з масою падаючих частин до 3 т і пресах зусиллям до 15 МН (1500 тс): Важілі різної конфігурації - кування заготовок під штампування. Вали ступінчасті з фланцями масою до 1000 кг - кування. Втулки вкладишів діаметром до 500 мм, довжиною до 250 мм - кування. Гаки дворогі для кранів вантажопідйомністю до 10 т - кування з розгортанням. Заготовки з кольорових сплавів - протягування та відрубання. Інструмент ковальський - кування. Сталі високолеговані та жароміцні - відрубання на заготовки. Тяги двоголовкові довжиною до 2000 мм - кування. Фланці, кільця та диски діаметром понад 300 до 500 мм - кування з прошиванням отворів. Шестірні діаметром понад 300 до 500 мм - кування.