Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Коваль на молотах і пресах 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля на молотах і пресах 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи гідравлічних, парогідравлічних пресів та пароповітряних молотів різних типів; конструкцію всіх видів ковальського інструменту та пристроїв; будову та вади зливків, прокату та ковальських поковок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Кує складні та особливо складні деталі і заготовки з високолегованих та жароміцних сталей визначеного сортаменту на молотах з масою падаючих частин до 3 т та пресах зусиллям до 15 МН (1500 тс). Кує деталі різних профілів та розмірів зі зливків на молотах з масою падаючих частин до 8 т та пресах зусиллям до 30 МН (3000 тс). Кує прості та середньої складності деталі та заготовки зі сплавів кольорових металів, зі сталей різних марок, в тому числі високолегованих та жароміцних, на молотах з масою падаючих частин понад 3 т і на пресах зусиллям 15 МН (1500 тс). Кує складні та особливо складні деталі і заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) і сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т та пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (800 до 1500 тс). Кує деталі при мінімальній кількості нагрівань з додержанням установлених припусків і допусків. Виконує роботи з протягування, розгортання, відрубання складних та особливо складних деталей та заготовок на зазначених вище молотах і пресах. Кує балони різної ємності зі сталей різних марок.

Приклади робіт
Кування простих та середньої складності деталей і заготовок зі сталей різних марок, в тому числі високолегованих та жароміцних, та зі сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 3 т і пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс), а також складних та особливо складних деталей і заготовок зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс) і з високолегованих та жароміцних сталей на молотах з масою падаючих частин до 3 т і пресах зусиллям до 15 МН (1500 тс): Бандажі з внутрішнім діаметром понад 500 до 200 мм - кування з розгортанням. Вали гребні, упорні діаметром до 400 мм - кування. Вали з фланцем масою 500 кг до 10 т - кування. Вали одно-, дво- і триколінчасті масою понад 500 кг - кування. Гаки однорогі для кранів та підіймачів - кування. Кільця з зовнішнім діаметром понад 500 мм та висотою понад 250 мм - розгортка. Ключі фігурні довжиною понад 800 мм - кування. Муфти з'єднувальні з зовнішнім діаметром фланця понад 300 мм з прошиванням та без прошивання отворів - кування. Стопори для сталерозливальних ковшів - правка. Стрічки гальмові для брашпіля діаметром понад 550 мм до 1300 мм - кування. Тяги фігурні за шаблоном - кування. Шатуни кривошипні пресів - кування. Шестірні тонкостінні діаметром понад 500 мм - кування. Шпинделі металорізальних верстатів - кування. Кування деталей різних профілів та розмірів зі зливків на молотах з масою падаючих частин до 8 т і пресах зусиллям до 30 МН (3000 тс): Важілі, кронштейни масою понад 500 кг - кування. Вали колінчасті з шістьома колінами, розташованими в одній площині - кування. Вали ексцентрикові понад 50 кг - кування. Вали ступінчасті з фланцями масою понад 1000 кг - кування. Втулки для вкладишів діаметром понад 500 мм, довжиною понад 250 мм - кування. Гаки дворогі для кранів вантажопідйомністю понад 10 до 20 т - кування. Зливки масою до 20 т - протягування та розбирання, відрубання заготовок. Противаги колінчастих валів тракторів - кування. Фланці, кільця та диски діаметром понад 500 мм - кування з прошиванням отворів. Шатуни двигунів великих потужностей - кування. Шатуни масою понад 100 до 500 кг - кування. Шестірні діаметром понад 500 мм - кування.