Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Флотатор 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією флотатора 4 розряду не менше 1 року. У разі виконання робіт під керівництвом флотатора вищої кваліфікації тарифікація проводиться на один розряд нижче.

Знає та застосовує у діяльності: ехнологію і схему флотації; будову й принцип роботи флотаційного обладнання; призначення, номенклатуру реагентів, правила користування ними та їх зберігання; властивості реагентів та їх вплив на процес флотації; діючі технічні умови на концентрат та хвости; правила випробовування продуктів флотації; встановлену сигналізацію; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес флотації за заданою схемою. Забезпечує встановлений режим флотації та підтримання густоти пульпи. Спостерігає за рівномірним надходженням пульпи у флотаційні машини різних типів, виходом та якістю продуктів збагачення, навантаженням на флотаційні машини, кількістю пінного продукту, що знімається, та кількістю витрачуваних реагентів. Регулює тиск стислого повітря в пневматичних флотаційних машинах. Спостерігає за роботою автоматичних приладів. Проводить випуск хвостів флотації, здійснює керування й обслуговування флотаційного та допоміжного обладнання, виявляє та усуває неполадки в його роботі, робить чищення та змащування, облік витрат реагентів. Веде технічну документацію.

Спеціалізація
У разі ведення процесу флотації за складною схемою, вилучення двох і більше компонентів та керівництва процесом флотації.