Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор-терміст на автоматичних лініях 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову напівавтоматичних та однорядних автоматичних ліній термічного оброблення; призначення і будову контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, які застосовує; режими різного виду термічного оброблення; способи і правила підналагодження ліній, які обслуговує; основи електротехніки у межах роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес гартування, відпуску, відпалу, нормалізації та інших видів термічного оброблення виробів, деталей та інструменту на напівавтоматичних і однорядних автоматичних лініях з пульта керування. Регулює роботу різних за технологічними ознаками, призначенням, способом нагрівання, конструкцією, режимом роботи і механізацією термічних печей на заданий режим технологічного процесу термічного оброблення виробів, деталей та інструменту. Підналагоджує устаткування і механізми лінії в процесі роботи. Забезпечує безперебійну роботу лінії. Оформляє діаграми роботи контрольно-вимірювальних приладів. Веде журнал термічного оброблення. Виконує поточний ремонт термічних печей, які входять в напівавтоматичну або автоматичну лінію.