Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи Держспецзв'язку; трудове законодавство; практику застосування чинного законодавства; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення особового складу; порядок ведення обліку та зберігання особових справ та трудових книжок, методи обліку переміщення кадрів; організацію роботи з добору та розстановки керівних кадрів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за виконання окремих напрямів кадрової роботи. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує документи для організації стажування, підвищення кваліфікації, призначення на посади та звільнення з посад особового складу Держспецзв'язку, вносить про це записи до трудових книжок. Оформляє документи щодо прийняття, переведення та звільнення особового складу Держспецзв'язку відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Веде облік трудових книжок, здійснює обчислення трудового стажу, вислуги років, надання довідок про трудову діяльність особового складу Держспецзв'язку. Оформляє та видає службові посвідчення, документи для відрядження особового складу Держспецзв'язку. Готує графіки присвоєння чергових спеціальних звань, рангів. Веде облік порушень трудової дисципліни. Готує необхідні матеріали для конкурсної, атестаційної, кваліфікаційної та тарифікаційної комісій, а також проекти документів, що стосуються нагород, заохочень та застосування стягнень до особового складу Держспецзв'язку. За дорученням керівника бере участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв та скарг органів виконавчої влади, організацій, установ, громадян з питань компетенції підрозділу кадрового забезпечення. Формує особові справи особового складу Держспецзв'язку та веде їх комп’ютерний облік відповідно до вимог чинного законодавства. Бере участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи. Здійснює розрахунки надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток особового складу Держспецзв'язку. Складає установлену звітність про роботу з кадрами. Організовує роботу з документами згідно із чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти підрозділ кадрового забезпечення в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень; брати участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв, скарг органів виконавчої влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій з питань, що стосуються компетенції підрозділу кадрового забезпечення; вносити керівництву пропозиції щодо поліпшення роботи органів Держспецзв'язку з питань кадрової роботи; робити запити, за згодою свого керівництва, та отримувати від органів Держспецзв'язку інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків; працювати з відомостями, звітами, необхідними для виконання покладених на нього обов'язків; за рішенням та в межах наданих керівництвом повноважень брати участь у перевірках органів Держспецзв'язку з питань, що належать до компетенції підрозділу кадрового забезпечення.