Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань державної служби; державну політику за напрямом діяльності відділу; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології, праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах делегованих йому начальником відділу повноважень. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов’язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи відділу щодо реалізації державної політики у сфері управління. Відповідає за своєчасне та якісне виконання завдань, покладених на відділ; стан службової діяльності відділу, ефективність використання наявних сил і засобів, додержання законності в роботі; підготовку, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан особового складу відділу; внутрішній порядок, стан і збереження майна, виконання заходів техніки безпеки та пожежної безпеки. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом відділу звернень від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що стосуються повноважень відділу, організовує підготовку за ними проектів відповідних рішень. Забезпечує здійснення у межах своєї компетенції та наданих повноважень контролю за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення. Планує організацію професійної підготовки особового складу відділу, здійснює контроль за її ходом. Забезпечує дотримання особовим складом відділу вимог чинного законодавства України. Виконує інші доручення керівництва.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти відділ в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу; у процесі виконання покладених на відділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.