Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор-терміст на автоматичних лініях 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні та електричні схеми багаторядних автоматичних ліній; будову та електричні схеми джерел живлення та пультів керування; хімічний склад, механічні та фізичні властивості деталей, виробів, інструменту, які виробляє; правила і способи налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів та інструменту; способи і правила налагодження устаткування, яке обслуговує; технічні вимоги до виробів, деталей, які обробляє.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес гартування, відпуску, нормалізації та інших видів термічного оброблення виробів, деталей та інструменту на багаторядних автоматичних лініях з пульта керування. Налагоджує устаткування та механізми лінії в процесі роботи. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування.