Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Правильник на машинах 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні відомості про будову пресів, вальців та інших правильних машин, які обслуговує; призначення і умови застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв; правила подавання заготовок, деталей та виробів під прес або вальці; правила знімання та складування їх; умовну сигналізацію, яка застосовується, на робочому місці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь разом з правильником вищої кваліфікації в кантуванні та переміщенні заготовок, деталей і виробів, які виправляє, як перший підручний під час виконання операції з правки на пресах зусиллям до 750 кН (75 тс) та як другий підручний під час правки великих заготовок і деталей на пресах зусиллям понад 750 до 2500 кН (понад 75 до 250 тс).