Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Нагрівальник металу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією нагрівальника (зварника) металу 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову різних нагрівальних печей періодичної та безперервної дії; особливості нагрівання високолегованих, жароміцних сталей, кольорових металів та їх сплавів; вади металу, які виникають внаслідок недодержання установленого режиму нагрівання; способи запобігання та усування їх; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Нагріває в камерних, методичних та напівметодичних печах, а також в печах періодичної дії з обертальним та висувним подом деталі і заготовки з масою понад 1500 кг зі сталей різних марок, з кольорових металів та їх сплавів, з високолегованих сталей різного сортаменту та зливків масою понад 50 до 100 т. Веде процес нагрівання відповідно до встановленого температурного режиму високолегованих сталей, кольорових металів та їх сплавів. Нагріває в нагрівальних печах всіх систем з площею поду понад 4 до 8 кв.м заготовки з усіх марок сталей в ковальсько-пресових цехах масового виробництва. Веде процес нагрівання штабу металу.