Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Оператор пульта керування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора пульта керування 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему обслуговуваного виробництва; конструктивні особливості обслуговуваного з пульта керування обладнання та засобів автоматики; схему автоматизації виробничого процесу; причини порушення нормального перебігу технологічного процесу та способи усунення виявлених відхилень; основи електротехніки, теплотехніки, електроніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує технологічними процесами та обладнанням з пульта керування на дробильних, збагачувальних, брикетних фабриках, цехах, дільницях, установках продуктивністю понад 800 т/г. Керує технологічним процесом та роботою обладнання продуктивністю понад 500 т/г переробленої сировини з головного (об'єднаного) пульта керування за показаннями засобів вимірювань та даними, що видає електронно-обчислювальна машина. Регулює параметри технологічного процесу. Підтримує заданий режим роботи технологічного процесу і технологічного обладнання за показаннями сигнальних пристроїв та поданням команд виконавцям на робочі місця. Здійснює взаємодію технологічних операцій різних дільниць; контроль та регулювання витрат сировини, допоміжних матеріалів, електроенергії та інших показників технологічного процесу; розрахунок та облік витрат сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виходу готової продукції за всіма стадіями виробництва; перевірку інформації приладів. Веде облік кількісних та якісних параметрів технологічного процесу, завантаженості технологічного обладнання. Виявляє та усуває неполадки в роботі обладнання та порушення технології виробництва. Координує роботу дільниць та забезпечує безперебійну роботу всіх автоматичних пристроїв пульта керування технологічним процесом.