Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Нагрівальник металу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією нагрівальника (зварника) металу 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи однотипних нагрівальних печей, які обслуговує; правила нагрівання заготовок з кольорових металів та їх сплавів; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів середньої складності; види, властивості та калорійність палива, яке застосовує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Нагріває в камерних, методичних та напівметодичних печах заготовки і деталі з масою до 150 кг зі сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів та зливків з масою до 5 т. Розпалює та завантажує печі. Визначає температуру нагрівання заготовок за допомогою приладів. Регулює роботу печей. Кантує зливки. Нагріває в нагрівальних печах всіх систем з площею поду до 0,5 кв.м заготовки з усіх марок сталей в ковальсько-пресових цехах масового виробництва. Нагріває для шліцювання вили.