Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Обмолотник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: режим обмолоту; будову обслуговуваного устаткування, правила його регулювання; вимоги до якості обмолоту; способи контролю і усунення причин, що викликають пошкодження зерна під час обмолоту; сорти культур, які підлягають обмолоту; методи відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес обмолоту (відділення стержнів, стручків і т.п.) зерна, бобових і качанів кукурудзи на молотарках різних систем. Подає бобові і качани кукурудзи в молотарку. Контролює роботу молотарок, транспортерів, якість обмолоту. Регулює продуктивність молотарок і роботу аспіраційних пристроїв. Здійснює переміщення продуктів за допомогою транспортерів. Відбирає проби для проведення аналізів вологості зерна. Включає і виключає устаткування. Усуває несправності в роботі устаткування. Чистить машини і аспіраційні пристрої. Веде облік.