Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Машиніст розмельного устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста розмельного устаткування 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: режим розмелу сировини і продуктів; вимоги до якості сировини і продуктів, що надходять на розмел, і до якості продуктів, одержаних у результаті розмелу; принцип роботи і порядок регулювання розмельного і сполученого з ним устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес сухого та мокрого первинного і вторинного тонкого розмелу сировини і продуктів для виготовлення харчової продукції на розмельних машинах різних систем без очищення чи з попереднім або наступним очищенням, просіюванням. Веде процес розмелу кави на грануляторі. Рівномірно і безперервно завантажує сировину і продукти в розмельні машини за допомогою транспортних пристроїв або вручну. Регулює подрібнення за стадіями відповідно до одержаного завдання, за результатами ситових аналізів або визначає ступінь подріблення органолептично. Усуває причини відхилень від завдання. Передає розмелений продукт вручну чи за допомогою транспортних пристроїв на наступні стадії обробки. Здійснює контроль за безперервною роботою транспортних та аспіраційних пристроїв. Налагоджує устаткування. Підбирає і замінює сита.