Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Напаювальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією напаювальника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову нагрівальних печей, горнів і апаратів; властивості твердих сплавів, швидкорізальних сталей та їх марки; призначення та властивості матеріалів, необхідних для напаювання; правила і способи напаювання пластин з швидкорізальних сталей і твердих сплавів; правила термічного оброблення та випробування напаяного інструменту; будову контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Напаює пластини з швидкорізальних сталей і твердих сплавів в спеціальних печах, ковальських горнах та апаратах на нормальні, спеціальні та лопаткові різці з перерізом державок різців понад 20 х 30 кв.мм, на фрези, свердла, зенківки тощо. Веде процес в нагрівальних печах різних типів та на налагоджених установках СВЧ. Регулює режими нагрівання в процесі напаювання.