Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник дифузії 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: розміщення устаткування, правила користування контрольно-вимірювальними приладами; періоди відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує підсобні роботи під час добування розчинних речовин у дифузійних апаратах із забезпеченням їх герметичності. Перекриває водяні крани. Підтримує нормальний рівень жому у жомових жолобах. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів роботу жимової мішалки. Відбирає проби.