Категорія - Робітники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший охоронник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві за програмою підготовки згідно з вимогами до охорони об’єктів категорій Б, В. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство, Дисциплінарний статут, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності у Держспецзв’язку; організаційні вимоги щодо охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів; службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об’єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення; види і форми повідомлень та сповіщень; види захисту об’єкта, що охороняється; систему попереджувальних знаків і перепон; маршрути руху вантажів, що охороняються; місця зупинок транспорту; способи та засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження та розвантаження; службові телефони; спеціальні знаки на перепустках та документації; зразки підписів посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта; порядок дресирування, тренування, застосування службового собаки; порядок використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони; порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду та вилучення речей і документів; порядок оформлення матеріалів на осіб, що скоїли адміністративні правопорушення; правила і норми охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони; порядок та способи встановлення зв’язку з ними.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує охорону стаціонарного об’єкта Держспецзв’язку, вантажів, що перевозяться різними транспортними засобами. Забезпечує візуальний контроль або контроль з використанням спеціального устаткування за об’єктом, що охороняється. Під час охорони стаціонарних об’єктів зі встановленим пропускним режимом контролює пропускання на територію (з території) об’єкта особового складу Держспецзв’язку, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту в установленому порядку за зразками документів, затверджених уповноваженим органом Держспецзв’язку. Бере участь у перевірці даних супровідних документів з фактичною наявністю вантажів, перевіряє належність наданих для перевірки документів особі пред’явника. Організовує приймання та здійснює відправлення вантажів згідно з відповідними документами. Повідомляє керівництво про неприбуття вантажів у встановлені терміни. Бере участь у перевірці: цілісності об’єкта, що охороняється; наявності замків та інших замикаючих пристроїв; цілісності конструктивних елементів об’єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються; наявності пломб і відбитків печаток у місцях, які підлягають опломбуванню, для зберігання на стаціонарному об’єкті або під час перевезення матеріальних та інших цінностей. У разі виявлення факту невідповідності вимогам, що не дозволяє прийняти об’єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляє про це безпосередньому керівнику, у підпорядкуванні якого він перебуває. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об’єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них, невідкладно повідомляє про виявлені факти керівництву. Здійснює прийняття і здавання об’єкта із записом про це у журналі приймання-здавання об’єкта під охорону. Забезпечує контроль периметра огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів щодо захисту місць зберігання і перевезення матеріальних та інших цінностей. Бере участь у періодичному контролі справності охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо. Несе відповідальність за зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна поста охорони. У разі нападу на об’єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, у разі безпосередньої загрози життю та здоров’ю охоронника об’єкта, іншого особового складу Держспецзв’язку та осіб, які перебувають на території об’єкта, що охороняється, у разі протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов’язків застосовує проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства. Вживає заходів щодо відбиття нападу шляхом застосування службового собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили. У разі заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну допомогу. У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони, повідомляє про це безпосередньому керівництву, органам внутрішніх справ і забезпечує недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів. Доглядає і стежить за станом здоров’я собаки, регулярно дресирує його, вдосконалює робочі якості. За дорученням керівництва веде реєстрацію показань приладів екологічної та локальної пожежної безпеки, наглядає за устаткуванням, яке встановлено на об’єкті, що охороняється, дотримуючись чинних норм охорони праці. Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; подавати пропозиції щодо ефективного застосування та використання засобів охорони під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань; вимагати надання матеріалів та засобів, необхідних для виконання його завдань та обов’язків.