Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Пресувальник на гарячому штампуванні 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника на гарячому штампуванні 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову устаткування, штампів, агрегатів автоматизованої потокової лінії і контрольно-вимірювальних приладів, які обслуговує; правила підрахунку розмірів заготовок на всі види деталей і виробів, які виготовляє; технічні вимоги до деталей, які виробляє, температурних режимів нагрівання та термооброблення металу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гаряче штампування болтів, гайок з діаметром понад 16 мм, а також залізничних костилів, протиугонів та інших кріпильних виробів складних профілів на гарячевисаджувальних болтових, гайкових, костильних та протиугінних спеціальних пресах-автоматах, пресах-напівавтоматах з обслуговуванням нагрівальних пристроїв та термічних агрегатів, прес-автоматах і прес-напівавтоматах різних конструкцій. Виготовляє гайки і болти з діаметром до 16 мм на автоматизованій потоковій лінії. Виконує гаряче штампування заготовок корпусів для годинників на пресах, напівавтоматах і автоматах. Перевіряє деталі, які виготовляє, за взірцями, шаблонами або вимірювальним інструментом. Веде контроль за показаннями контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів з нагрівання металу газом та іншими видами палива. Налагоджує та підналагоджує напівавтомати, преси, штампи і агрегати автоматизованої потокової лінії.