Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Держспецзв’язку з питань, що стосуються службової діяльності, Дисциплінарний статут; правові засади регулювання фінансово-господарської діяльності, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності; порядок оформлення операцій та організацію документообігу; порядок складання фінансових планів, нарахування платежів до державного бюджету та державних позабюджетних соціальних фондів; порядок та форми фінансових розрахунків; податкове законодавство; бухгалтерський облік; основи трудового законодавства; посадову інструкцію; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує своєчасний та достовірний бухгалтерський облік, формування повної та достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність і майновий стан органу Держспецзв’язку. Забезпечує дотримання кошторисної дисципліни та своєчасне надходження коштів, оформлення за встановленими термінами фінансово-розрахункових та банківських операцій, оплату рахунків постачальників та підрядників, нарахування та виплату грошового забезпечення та заробітної плати особовому складу Держспецзв’язку, утримання коштів із грошового забезпечення та заробітної плати, перерахування податків і зборів, проведення розрахунків з кредиторами та дебіторами відповідно до договірних зобов’язань та інші бухгалтерські операції щодо нарахування та перерахування коштів. Здійснює ведення бухгалтерського обліку та відображення на його рахунках всіх господарських операцій, своєчасне складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності до податкової адміністрації, пенсійного фонду, фонду на випадок безробіття тощо. Систематично веде персоніфікований облік особового складу Держспецзв’язку. Вживає заходів щодо дотримання порядку оформлення та подання на облік первинних документів, запобігання несанкціонованим виправленням записів у первинних документах та регістрах бухгалтерського обліку. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в органі Держспецзв’язку, оформленні документів щодо нестач і розкрадань грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та інших порушень чинного законодавства. Підвищує власну фахову і спеціальну підготовку та знання щодо правильного застосовування у практичній діяльності нормативно-правових актів з фінансово-господарських питань. Забезпечує виконання вимог режиму таємності та збереження службової таємниці.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з документами фінансово-господарської діяльності органу Держспецзв’язку з питань бухгалтерського обліку у межах своєї компетенції; вимагати надання до бухгалтерії оформлених належним чином первинних облікових документів, необхідних для обліку та контролю матеріалів та відомостей; вносити пропозиції керівництву та вживати заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, удосконалення організації бухгалтерського обліку, посилення контролю за належним використання норм, нормативів, кошторисів видатків та інших питань, що впливають на фінансово-господарську діяльність органу Держспецзв’язку.