Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Пресувальник на гарячому штампуванні 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника на гарячому штампуванні 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію агрегатів і автоматів автоматизованих потокових ліній та контрольно-вимірювальних приладів; технічні вимоги до деталей, які виробляє.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє гайки і болти з діаметром понад 16 мм, а також залізничні костилі, протиугони і інші кріпильні вироби складних профілів на автоматизованих потокових лініях. Налагоджує та підналагоджує агрегати і автомати автоматизованих потокових ліній.