Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Фельдшер вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за спеціальністю «Лікувальна справа». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інші нормативні акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, чинне законодавство про охорону здоров`я та нормативні документи, що регламентують діяльність медичних закладів; інструкції та методичні рекомендації Міністерства охорони здоров`я України щодо лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних питань; правила і норми охорони праці та протипожежної безпеки. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Надає невідкладну медичну допомогу при травмах, пошкодженнях, кровотечах, колапсі, судомах, коматозних і термінальних станах, удушенні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному щоці, опіках, відмороженні, алергічних станах тощо. Супроводжує хворого до найближчого лікувального закладу. Проводить загальне та клінічне обстеження хворих, встановлює попередній діагноз щодо гострих та хронічних захворювань органів і систем людини. Стежить за виконанням встановлених санітарних норм розміщення, харчування, водопостачання, гігієнічного обслуговування особового складу Держспецзв’язку. Контролює своєчасність та повноту проходження особовим складом Держспецзв’язку медичних обстежень відповідно до директивних матеріалів Міністерства охорони здоров`я України. У разі відсутності лікаря, надає першу медичну та долікарську допомогу. Виконує приписані лікарем медичні призначення. Контролює своєчасність виписування, належне використання медикаментів, медичних інструментів, перев`язувального матеріалу, бланків спеціального обліку. Стежить за санітарним і технічним станом приміщень закладу, майном, меблями, їх експлуатацією та своєчасним ремонтом. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед особового складу Держспецзв’язку. Веде медичну документацію. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Спеціалізація
Має право: подавати пропозиції своєму безпосередньому начальнику щодо вдосконалення санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів; дані та документи з організації медичної служби для їх перевірки, вивчення, систематизації та подальшого аналізу; підвищувати свою кваліфікацію, брати участь у зборах, семінарах тощо; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.