Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник відділу оперативного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж оперативної роботи в гірничорятувальній службі не менше 4 років. Придатність за станом здоров'я і результатами стажування до роботи з застосуванням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності гірничорятувальної служби; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку служби та обслуговуваних об'єктів, наукові основи, тактику, технологію, технічні засоби, організацію і керування роботами з рятування людей і ліквідації аварій на різних стадіях їх розвитку; порядок розроблення і погодження планів ліквідації аварій; технологію ведення робіт, використовувані засоби механізації, показники небезпечності та рівень підготовки обслуговуваних підприємств до рятування людей і ліквідації аварій; досягнення гірничорятувальної науки за кордоном, досвід передових підрозділів з оперативно-технічної діяльності, з ліквідації аварій на шахтах та інших об'єктах; методи господарювання і керівництва воєнізованими підрозділами, основи законодавства; економіку, організацію виробництва, праці й управління; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь в організації управління аварійно-рятувальними роботами на обслуговуваних об'єктах. Розробляє перспективну дислокацію підрозділів і служб на основі прогнозів розвитку вугільних підприємств галузі та гірничорятувальної справи, аналізу аварійно-рятувальних робіт, здійснює контроль за її виконанням, проводить періодичне коригування дислокації. Узагальнює пропозиції гірничорятувальних загонів, розробляє загальну диспозицію виїздів на ліквідацію аварій і план взаємодії між підрозділами в аварійний період. Контролює їх виконання. Розробляє і коригує плани взаємодії між гірничорятувальними підрозділами вугільної промисловості та підрозділами гірничорятувальних служб інших галузей. Готує пропозиції, організовує і координує розроблення нормативних документів, що регламентують оперативно-технічну діяльність підрозділів, порядок керування їх діями під час проведення аварійно-рятувальних робіт, режими праці та відпочинку оперативного складу в аварійний і міжаварійний періоди. На основі аналізу аварійно-рятувальних робіт і заявок гірничорятувальних загонів розробляє пропозиції щодо удосконалення існуючих та розроблення нових технологій і технічних засобів рятування людей та ліквідацій аварій, методів організації та керування аварійно-рятувальними роботами і спеціалізації професійних гірничорятувальних формувань; прогнозує розвиток аварій та їх можливі наслідки, розробляє рекомендації щодо вибору основних напрямків ліквідації аварій, впровадження нових технологій. Проводить оцінку ефективності ведення аварійно-рятувальних робіт, причин їх довготривалості та трудомісткості, низької ефективності використаних способів і технічних засобів, забезпечує підготовку і поширення інформаційних матеріалів про хід ліквідації складних і затяжних аварій для вивчення у підрозділах. Забезпечує організацію і контроль за проведенням професійної підготовки оперативного складу підрозділів, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення та поліпшення навчально-тренувальної бази. Бере участь у проведенні оглядів оперативно-технічної підготовки підрозділів. Бере участь у роботі семінарів, нарад і конференцій з питань, які стосуються діяльності відділу, представляє пропозиції та необхідні матеріали про укладення господарських договорів з іншими організаціями і підприємствами на виконання робіт з напрямів діяльності відділу. Проводить з використанням персональних ЕОМ автоматизований облік інформації про аварії та гірничорятувальні роботи, коригування бази даних, видавання періодичних і поточних відомостей про оперативну діяльність підрозділів, розроблення алгоритмів і програм з планування та оперативного керівництва ліквідацією аварій.