Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Коваль-штампувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля-штампувальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову молотів, пресів, горизонтально-кувальних машин та нагрівальних печей різних типів; конструктивні особливості бойків, кувальних та обрізувальних штампів, установочних та кріпильних пристроїв; режими нагрівання, охолодження та штампування сталей різних марок і кольорових металів і сплавів; будову, принципові схеми устаткування та взаємодію механізмів автоматичних та напівавтоматичних ліній.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гаряче штампування складних і особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і на механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс). Виконує гаряче штампування-висаджування складних і особливо складних деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям до 2 МН (200 тс). Згинає деталі і заготовки на горизонтально-згинальних пресах (бульдозерах) зусиллям до 3 МН (300 тс). Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс). Виконує штампування-висаджування простих і середньої складності деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс). Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (300 тс), складних деталей - на пресах зусиллям понад 1 до 3 МН (понад 100 до 300 тс). Прошиває глибокі та складні отвори. Править деталі в холодному та гарячому стані на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 8 т і на механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 50 МН (понад 800 до 5000 тс). Чеканить деталі і вироби на пресах зусиллям понад 8 МН (800 тс). Обрізає задирки на пресах зусиллям понад 5 МН (500 тс). Виконує гаряче штампування складних деталей і виробів на напівавтоматичних та автоматичних лініях. Виконує роботу як підручний коваля-штампувальника вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Штампування складних і особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т, механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям до 2 МН (200 тс): Вал карданний - висаджування кінців валу. Гайки корончасті - висаджування. Клапани автомашини ЗІЛ-150 - висаджування і штампування. Кришки шатунів автомобілів - штампування. Маточини дисків зчеплення автомобілів - штампування. Підвіски колискові рухомого складу - висаджування. Фланці карданного валу автомобілів - штампування. Хрестовини диференціалів автомобілів - штампування. Шестірні тонкостінні діаметром до 100 мм - штампування. Шестірні коробки передач автомашин ГАЗ-51, ГАЗ-21 - висаджування. Штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс): Важілі зчеплення коробок передач трактора - штампування. Важілі поворотних куліс автомашин - висаджування. Вали ступінчасті тракторів - штампування. Вилки перемикання коробки передач трактора, першої передачі та заднього ходу автомашини ЗІЛ-130 - штампування. Ключі гайкові під болти - штампування. Кулачки розтискні колінчасті валів автомашин - висаджування. Пояси візків чотирьохосьових вагонів та тендерів - згинання і штампування. Сателіти автомашин ЗІЛ-150 - штампування. Фланці - згинання на фланцезгинальній машині. Фланці карданних валів тепловозів - висаджування. Фланці листові діаметром понад 150 мм - штампування. Храповики колінчасті валів автомобілів - висаджування. Цапфи, втулки, кільця діаметром до 150 мм - висаджування. Шестірні конічні вторинних валів тракторів - висаджування. Штампування простих і середньої складності деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (понад 300 тс): Затяжки горизонтальних важілів вагонів - штампування та згинання. Листи буферних брусів вагонів - штампування та згинання. Штампування складних і особливо складних деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 1 до 3 МН (понад 100 до 300 тс): Поршні дизелів - штампування. Шворні пасажирських вагонів - штампування. Правка деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 8 т, на механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс): Вали кулачкові автомобілів - правка. Хрестовини диференціалів - правка. Шатуни тракторів та автомобілів ГАЗ-51, ЗІЛ-150 - правка.