Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Коваль на молотах і пресах 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля на молотах і пресах 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкційні особливості гідравлічних, парогідравлічних пресів та пароповітряних молотів різної потужності; будову ковальських нагрівальних печей та підіймально-транспортних механізмів, які застосовуються в ковальському виробництві; способи виготовлення ковальського інструменту та пристроїв, які застосовуються під час вільного кування; основні причини виходу з ладу пресів, молотів, штампів, бойків та способи їх запобігання; способи усування шкідливих впливів кування на механічні властивості сталі; способи визначення маси поковок та розмірів зливків для поковок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Кує складні та особливо складні деталі і заготовки зі сталей різних марок, в тому числі високолегованих та жароміцних, зі сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих, частин понад 3 т та пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс). Кує деталі різних профілів та розмірів зі зливків на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і пресах зусиллям понад 30 МН (3000 тс). Установлює найбільш раціональну послідовність переходів кування. Забезпечує підготовку всіх агрегатів та механізмів до роботи, контролює якість поковок.

Приклади робіт
Кування складних та особливо складних деталей і заготовок зі сталей різних марок, в тому числі високолегованих та жароміцних, зі сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 3 т і пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс): Бандажі з внутрішнім діаметром понад 2000 мм - кування. Важілі підіймальних та тягових лебідок - кування. Вали гребні, упорні діаметром понад 400 мм - кування. Вали з фланцями масою понад 10 т - кування. Вали колінчасті з шістьома колінами, розташованими в різних площинах - кування. Серги для підвішування великого конусу доменних печей - кування. Стрічка гальмова для брашпіля діаметром понад 1300 мм - кування. Труби штанг малих конусів доменних печей - кування. Кування деталей різних профілів та розмірів зі зливків на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і пресах зусиллям понад 30 МН (3000 тс): Вали багатоколінчасті з колінами, розташованими в різних площинах, масою понад 10 т - кування. Гаки дворогі для кранів вантажопідйомністю понад 20 т - кування. Зливки масою понад 20 т - протягування, відрубання заготовок. Шатуни масою понад 500 кг - кування. Штанги великих конусів доменних печей - кування.