Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Коваль-штампувальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля-штампувальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми молотів, пресів, горизонтально-кувальних машин різних систем; кувальні властивості сталей різних марок, кольорових металів і сплавів; температуру початку і кінця кування металу; конструкцію автоматичних та напівавтоматичних ліній.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гаряче штампування складних та особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс). Виконує гаряче штампування-висаджування складних та особливо складних деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс). Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин 3 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс). Виконує гаряче штампування-висаджування простих і середньої складності деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 12 МН (1200 тс). Згинає деталі та заготовки на горизонтально-згинальних пресах (бульдозерах) зусиллям понад 3 МН (300 тс). Виконує гаряче штампування складних і особливо складних деталей на фрикційних і кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (300 тс). Править на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 50 МН (5000 тс). Виконує гаряче штампування особливо складних деталей та виробів на напівавтоматичних та автоматичних лініях.

Приклади робіт
Штампування складних та особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс): Балки колискові візків рухомого складу - штампування. Валики кулачкові автомашин - штампування. Вали колінчасті тракторів - штампування. Вилки перемикання 2-5 передач автомобілів ЗІЛ-130 - штампування. Головки під кулак шарніру та буксирного гаку автомашин - висаджування. Гаки буксирні автомашин - штампування. Траверси візків вагонів - штампування. Шатуни автомашин - штампування. Шатуни дизелів - штампування. Шатуни з кришкою трактора - штампування. Шестірні тонкостінні діаметром понад 100 мм - штампування. Штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин понад 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 15 МН (понад 1500 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 12 МН (понад 1200 тс): Вали колінчасті автомашин "Москвич" - штампування. Вали одноколінчасті тепловозів - штампування. Заготовки для колінчастих валів автомашин - штампування. Листи буферних брусів вагонів і тендерів - штампування. Листи завантажувального люка вагонів - штампування. Фланці діаметром 160 мм заднього моста трактора - висаджування. Фланці півосей автомашин - висаджування. Фланці розподільних валів двигунів великої потужності - висаджування. Цапфи, втулки, кільця діаметром понад 150 мм - висаджування. Шпинделі токарних верстатів - висаджування. Штампування складних і особливо складних деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (понад 300 тс): Дена цистерн - штампування. Кришки люків піввагонів - штампування. Гаряча правка в штампах та чеканення важких деталей на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 50 МН (понад 5000 тс): Балки передніх осей автомашин - правка та чеканення. Вали колінчасті автомашин - правка. Шатуни двигунів - правка та чеканення.