Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник пункту випробувального", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали, які стосуються випробувального пункту; технологію виробництва; технічні вимоги до якості вугілля, технологічні інструкції, стандарти, технічні умови, системи, засоби, методи технічного контролю виробництва; правила приймання та зберігання вугілля; методи відбирання проб; порядок оформлення технічної документації, яка посвідчує якість продукції; будову, принципи дії, технічні характеристики та конструктивні особливості механізмів, апаратів і приладів, використовуваних у випробувальному пункті; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує облік і визначення, відповідно до чинних стандартів, технічних умов і тимчасових норм якості випробуваного вугілля, що надходить на збагачувальні фабрики та коксохімічні заводи; удосконалення технічного контролю якості вугільної продукції; збереженість закріпленого майна та матеріальних засобів. Здійснює: контроль за роздільним розвантаженням, транспортуванням, відбиранням проб вугілля різних вуглевидобувних підприємств, марок, сортів, пакуванням і зберіганням лабораторних і арбітражних проб вугілля; контроль за справністю пробовідбірних та пробооброблювальних механізмів і контрольно-вимірювальних приладів якості вугілля; своєчасне подання приладів на державну перевірку; контроль за веденням документів, які посвідчують кількість і якість випробуваного вугілля, що надійшло на збагачувальну фабрику з вуглевидобувних підприємств, та своєчасне направлення їх до вуглезбутових організацій; контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Організовує контрольні випробування машин для оброблення проб. Бере участь у погодженні графіка планово-запобіжних ремонтів пробовідбірних та пробооброблювальних механізмів і апаратури, у визначенні потреб і обґрунтуванні заявок на забезпечення випробувального пункту необхідним обладнанням, контрольно-вимірювальними приладами, іншими механізмами та запасними частинами до них. Контролює: виконання заходів щодо дотримання стандартів та поліпшення якості відвантажуваного вугілля; своєчасну підготовку і проведення необхідних заходів, пов'язаних з впровадженням нових стандартів з випробування вугілля. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.