Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Маркшейдер розрізу, шахти II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією маркшейдера не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали, що стосуються маркшейдерської служби; технологію ведення маркшейдерських робіт; методи спостережень за зсуненням земної поверхні і за станом об'єктів, які охороняються; види маркшейдерського обладнання та правила його експлуатування, порядок обліку руху запасів і втрат корисних копалин у надрах; основи економіки, організацію виробництва і праці; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ведення маркшейдерських робіт; основи трудового законодавства і законодавства про охорону природи, надр; правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує всі види маркшейдерських робіт на закріплених дільницях шахти (розрізу) створює опорні мережі для знімання гірничих виробок; проводить теодолітні зйомки, нівелювання та заміри гірничих виробок; переносить в натуру проекти гірничих виробок, споруд, трас та інших комунікацій; унапрямлює гірничі виробки; складає маркшейдерську гірничографічну документацію; визначає за результатами зйомок і вимірів обсяги виробленого виробу, закладання порожнин і веде облік погашення виробок. Контролює: стан гірничих виробок, зсунення земної поверхні під впливом гірничих робіт, стан тріангуляційних пунктів, прилеглих до території підприємств; правильність ведення гірничих робіт, дотримання проектних направлень, габаритів і профілів, повноту виїмки вугілля; виконання заходів щодо забезпечення безпечного ведення гірничих робіт поблизу відпрацьованих виробок і небезпечних зон. Розраховує межі безпечного ведення гірничих робіт, бар'єрні і запобіжні цілики, запаси вугілля на дільниці і стежить за їх раціональним виробленням. Визначає об'єм вугілля на складах. Бере участь: у забезпеченні своєчасного відтворення очисної лінії вибоїв відповідно до плану розвитку гірничих робіт; у складанні календарних планів розвитку гірничих робіт на дільниці і контролює їх виконання; в організації обліку руху запасів корисних копалин; в розробленні та проведенні заходів щодо захисту земної поверхні і розміщення на ній будівель, споруд, водоймів, насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт. Веде встановлену документацію, звітність.