Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Верстатник широкого профілю 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією верстатника широкого профілю 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні схеми, правила перевірки на точність та налагодження верстатів, які обслуговує; конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв; будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; геометрію, правила термооброблення, заточування, доведення, установлення, маркування та основні властивості матеріалів, нормального і спеціального різального інструменту; основні відомості про абразивний інструмент; вимоги з електротехніки; правила перевірки шліфувальних кругів на міцність; квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обробляє деталі на токарних та фрезерних верстатах за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності), на свердлильних верстатах за 6 - 9-м квалітетами (1 - 3-м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 7 - 8-м квалітетами (2-м класом точності) з застосуванням різних різальних інструментів та універсальних пристроїв. Нарізає різьби діаметром понад 42 мм на свердлильних верстатах; нарізає двозахідну зовнішню і внутрішню різьбу, різьбу трикутного, прямокутного, півкруглого профілю, упорні та трапецеїдальні різьби на токарних верстатах. Фрезерує відкриті та напіввідкриті поверхні різних конфігурацій та сполучень, різьби, спіралі, зуби, зубчасті колеса та рейки. Шліфує і нарізає рифлення на поверхні бочки валків на шліфувально-рифельних верстатах. Установлює великі деталі складної конфігурації, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах. Налагоджує верстати, які обслуговує.

Приклади робіт
Бабки задні - остаточне розточування отворів. Балансири ресорні - фрезерування. Балони - токарне оброблення. Вали парових турбін - попереднє оброблення. Валки холодного прокатування - фрезерування конусоподібних шліців за шаблоном. Вальцівки - шліфування конуса та шийок. Вінці черв'ячні однозахідні - фрезерування. Гвинти ходові - токарне оброблення з нарізанням різьби. Деталі верстатів - фрезерування шпонкових пазів. Диски для універсальних патронів металообробних верстатів - токарне оброблення з нарізанням спіралі. Каретки, станини, містки, супорти верстатів - попереднє шліфування. Корпуси передніх бабок верстатів та редукторів - свердління, зенкування та розгортання отворів. Лопатки парових і газових турбін - остаточне фрезерування хвостовиків грибоподібних, Т-подібного та зубчастого профілю. Муфти вмикання потужних дизелів - нарізання канавок, які перехрещуються. Обтікачі та кронштейни гребних гвинтів пластмасові - фрезерування. Оправка трубопрокатних станів - шліфування. Призми перевірочні - шліфування. Протяжки круглі - токарне оброблення. Ротори та якорі електродвигунів - токарне оброблення. Фартухи токарних та інших верстатів - свердління та розгортання отворів. Шийки і бочки валків всіх верстатів - обдирання та обробка.