Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гідромоніторник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідромоніторника 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, конструкцію і принцип дії обслуговуваних гідромоніторів, приладів, засувок, високонапірних стояків, пульпопроводів і водопроводів; технічні характеристики гідромоніторів, правила їх розбирання, збирання, установлення і балансування; правила ведення розроблення розмивом; фізичні властивості гірських порід і ґрунтів у сухому та мокрому вигляді; класифікацію гірських порід і корисних копалин за міцністю; способи, прийоми та основні схеми розмиву і гідравлічного транспортування гірських порід і ґрунту; форми насадок і способи їх заміни; гранулометричний склад розмиваних порід; основні особливості роботи у вибої та кріплення виробок; типи і види кріплення; властивості кріпильних матеріалів; будову жолобів на акумулювальних штреках; схему пульпопроводів і водоводів на дільниці; причини неполадок у роботі гідромоніторів і способи їх усунення; електрослюсарну справу; основи гідравліки; правила експлуатації гідромоніторів; основні правила охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує гідромонітором продуктивністю понад 3000 куб.м/г води води під час розроблення і транспортування ґрунтів у пульпопідготовчих бункерах (пристроях) і занурювання кесонів та колодязів при будівництві гідротехнічних споруд незалежно від продуктивності гідромоніторів; під час розроблення, дезінтеграції та транспортування гірських порід на промивальні установки. Керує потоком пульпи і підтримує необхідну для неї консистенцію. Забезпечує рівномірний розлив, необхідний напрям і тиск струменя. Проводить розбирання, збирання, нарощування та укорочування водоводів і пульпопроводів. Проводить заміну насадок і приладів. Кріпить вироблений простір. Здійснює подрібнення великих шматків гірських порід і ґрунту, бутування їх у штреку і пропускання по жолобах. Відкриває і закриває засувки високонапірного стояка. Стежить за станом жолобів пульпопровідних і водовідних комунікацій, виловлює сторонні предмети. Здійснює обслуговування і профілактичний ремонт гідромоніторів.