Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електровимірювальних приладів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи загальної теорії електровимірювальних приладів; вимоги до вимірювальних приладів високого класу; методи розрахунку електровимірювальних приладів; способи досягнення встановленої точності та чистоти оброблення та устаткування, пристрої та інструмент, які застосовує для цього; правила визначення найвигідніших режимів різання за довідниками та паспортом верстата, основи теорії різання металів; прилади та апаратуру для експериментального дослідження електровимірювальних приладів; види випробувань; схеми, які застосовує в процесі дослідження приладів; правила розміщення апаратури та приладів на випробувальних стендах; порядок проведення дослідження.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає, виконує механічне та електричне регулювання та градуює особливо складні дослідні, еталонні та унікальні зразки електровимірювальних приладів. Виконує повне механічне оброблення складних деталей приладів з наступним термічним та слюсарним обробленням. Бере участь у типових та експлуатаційних випробуваннях взірців різних електровимірювальних приладів високого класу із зніманням характеристик. Розраховує електровимірювальні прилади. Вибирає раціональну технологічну послідовність оброблення деталей та складання вузлів та приладів. Уточнює дані креслень у процесі складання. Складає акти перевірки приладів. Бере участь у розробленні технічної документації. Веде та оформляє протокол випробування приладів.

Приклади робіт
Осцилографи автоматичні восьмишлейфові переносні - виготовлення вузлів та деталей, повне складання та регулювання. Прилади вищого класу, наново розроблені, - виготовлення та регулювання. Установки вимірювальні - повне складання та регулювання з виготовленням вузлів та деталей.