Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Технік-проектувальник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: способи проектування і порядок проведення техніко-економічних розрахунків; методи, виконання креслярських і графічних робіт; види і властивості застосовуваних будівельних матеріалів і конструкцій; основи технології будівництва; вимоги, пред'являємі до прийнятих проектних рішень; нормативні матеріали по оформленню проектно-кошторисної документації; технічні засоби проектування; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує під керівництвом більш кваліфікованого фахівця окремі проектні роботи, забезпечує їхню відповідність технічним завданням, діючим стандартам, технічним умовам, будівельним нормам і правилам, нормам по техніці безпеки, виробничій санітарії та протипожежному захисту. Погоджує прийняті проектні рішення із проектними рішеннями інших розділів (частин) проекту. Використовує при виконанні завдань каталоги і довідники, технічну документацію по типових проектних рішеннях, уніфікованим вузлам і виробам. Виконує роботи з оформленням прив'язки до конкретних майданчиків будівництва типових і повторно застосовуваних проектів, звіренню копій проектних документів з їхніми оригіналами, а також по внесенню змін у розроблену проектно-кошторисну документацію, здачі її в архів.