Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста стаж роботи за професією техніка із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; основні положення чинних нормативних документів щодо оцінки придатності світлотехнічного та електротехнічного обладнання до польотів; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування; принципові та монтажні схеми обладнання, схеми електроживлення; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з технічної експлуатації світлотехнічного та електротехнічного обладнання забезпечення польотів. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт та налагодження обладнання, перевіряє технічний стан і перевірку засобів світлотехнічного та електротехнічного обладнання. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Бере участь у розробленні організаційних та технічних заходів з підвищення надійності та якості роботи обладнання. Веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Бере участь у складанні заявок на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Забезпечує своєчасне усунення несправностей, що загрожують безпеці польотів повітряних суден. Виконує правила і норми з охорони праці під час упровадження робіт на обладнанні, не допускаючи виникнення подій з вини служби світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів у процесі проведення робіт. Аналізує причини затримок і подій за зміну з вини служби і підготовляє пропозиції з їх запобігання. Оцінює експлуатаційний стан світлотехнічного та електротехнічного обладнання згідно з вимогами чинних нормативних документів.